Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Míriam Segura Mezcua

Carrer Major, 29 baixos
Sant Joan de Vilatorrada
Tl.: 938 764 336
Fax: 938 751 283
NIF: 39362726-C
www.arcgrafic.com

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d'aquesta web i el seu contingut és la persona física Míriam Segura *Mezcua amb nombre NIF 39362726-C. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització de la seva propietària. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Míriam Segura Mezcua eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Míriam Segura Mezcua es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Míriam Segura Mezcua declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements en la web.

Condicions d'Utilització de la Web

Míriam Segura Mezcua ofereix en el seu web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Míriam Segura Mezcua es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.arcgrafic.com podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, Míriam Segura Mezcua es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Míriam Segura Mezcua que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Míriam Segura Mezcua són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

Míriam Segura Mezcua, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, interventors, autoritzats i, si escau, avalistes de l'entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d'inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Míriam Segura Mezcua, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Míriam Segura Mezcua.

Míriam Segura Mezcua ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Míriam Segura Mezcua. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Míriam Segura Mezcua.

Míriam Segura Mezcua pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Míriam Segura Mezcua reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Inici Avís legal Contacte